Cariere

Informare Inițială

Subscrisa OSCAR ACCESSORIES S.R.L., cu sediul în București, Str. Poeziei, Nr. 1, Construcția C1, sector 2, România, număr de Ordine Registrul Comertului J40/9324/2010, CUI RO 27445230, e-mail: [email protected] în baza art 13 din Regulamentul UE  679/2016 vă informăm că vom colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa, CNP, etc. în scopul încheierii contractului de muncă dintre dumneavoastră și subscrisa.

Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră îl reprezintă încheierea și executarea unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament) precum și prelucrarea necesară conform obligației legale (art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament) obligație legală reglementată de legislația muncii.

Vă informăm că, destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt:

- în situația în care se încheie un contract de muncă: angajații subscrisei, instituțiile statului, și nu intenționăm transferul acestor date către o altă companie.

Vom folosi datele dumneavoastră personale referitoare la procesul de recrutare pentru:

– a evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul OSCAR ACCESSORIES S.R.L

– a vă contacta cu privire la aplicația dumneavoastră,

– a administra procesul de recrutare,

– a vă contacta cu privire la posturile care devin disponibile ulterior, chiar și pentru firmele din grupul Regency Company și pentru care considerăm că aveți profilul profesional potrivit,

– a avea evidența unor eventuale procese anterioare de recrutare ale noastre la care ați participat și a motivelor pentru care nu vi s-a adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată.

Nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți, exceptie facand prevederile de mai sus. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer.

Informațiile cu caracter personal pot fi divulgate către Poliție, Instanțe judecătorești sau organe ale statului abilitate atunci când există o cerere expresă din partea acestora și legea o impune.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta măsurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

 

Datele vor fi stocate:

- pe o perioada determinată, atâta timp cât există contractul de munca în vigoare (dacă se va încheia un contract de muncă) precum si, în conformitate cu legislația în vigoare atâta timp cât avem obligația legală de a păstra contracte de muncă, ștate și alte documente legale în evidența contabilă și în arhiva societății.

-pe o perioada de 1 an în situația în care nu s-a încheiat contractul de muncă.

Vă informăm că, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale, precum și rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, precum și dreptul de a face plângere la Autoritatea de Supraveghere, dacă considerați că drepturile dumneavoastră au fost nerespectate.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea integritatea și accesibilitatea datelor dvs cu carcater personal prelucrate, vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Campurile marcate cu * sunt obligatorii